Mange innkomne vurderinger fører til noe ventetid

Som følge av medieoppmerksomhet de siste par dagene, spesielt oppslagene på NRK (TV, radio og nett) har vi fått inn et stort antall vurderinger fra brukere over hele Norge.

Da vi går gjennom alle vurderinger for å forsikre oss om at de er i henhold til våre retningslinjer, vil det derfor dessverre ta litt tid før innkomne vurderinger blir lagt ut.

Vi takker for den overveldende responsen, og beklager at dette medfører noe ventetid.