Hjelp til å klage?

Vi har tidligere skrevet litt om hvordan man kan gå frem dersom man ønsker å klage på behandling man har fått (eller burde ha fått) og hvordan man kan søke om erstatning dersom behandling man har fått har ført til skade.

Selv om vi (heldigvis) ikke har egen erfaring med å sende inn klager til hverken Fylkesmannen eller Norsk pasientskadeerstatning, så har vi ingen problemer med å forstå at det å klage kan fremstå som både byråkratisk og krevende. Hvem skal man henvende seg til? Hvordan går man frem? Hvor lang tid vil det ta? Og hva kan man forvente av resultater? For en ung og frisk advokat fremstår kanskje klageprosessen som enkel og oversiktlig. For en pasient i en vanskelig situasjon, vil ofte en uransakelig klageprosess være det siste man ønsker seg.

Derfor kan det være godt å vite at det er hjelp å få. En organisasjon som heter Norsk Pasientforening har som mål å hjelpe pasienter finne vei i slike vanskelige situasjoner. Organisasjonen er finansiert over statsbudsjettet og er tilgjengelig for pasienter i hele landet. Foreningen er dessuten utrustet med både leger, sykepleiere og advokater og er følgelig godt rustet til å bistå pasienter i situasjoner som involverer både medisinskfaglige og juridiske problemstillinger.

Er du pasient og har du et problem, så kan Norsk Pasientforening i mange tilfeller være et godt sted å henvende seg. Mer informasjon finnes på deres hjemmesider.

Del artikkelen med andre: