Kan fastlegen nekte deg behandling av mer enn ett problem?

legelisten.no får vi daglig inn vurderinger fra pasienter som har møtt fastleger som har nektet å ta opp mer et problem under samme konsultasjon. Noen har i ventet i ukesvis på legetime og opplever så å bli ”kastet ut” av legekontoret før de har fått tatt opp alle problemene de hadde på hjertet, med beskjed om å bestille ny legetime for neste problem.

Du har krav på nødvendig hjelp

Det finnes faktisk ingen regel som sier at fastlegen må behandle alle plager under samme besøk. Dersom fastlegen finner ut at det er noe som trenger mer tid, er det greit at det settes opp en ny time fram i tid. Men som pasient har du imidlertid også «krav på nødvendig hjelp». Dette betyr, slik vi forstår det, at fastlegen i det minste har plikt til å høre på hva du har å si. Legen må ha nok informasjon til å faglig kunne vurdere om det er greit å utsette videre undersøkelse/behandling i en ny time. Så å avfeie et problem uten å høre på hva pasienten har å si, er under ingen omstendighet greit!

Tidspress og fastleger som ignorerer helheten

En del pasienter er nok påvirket av innflytelse fra tankene i alternativ behandling og kinesisk medisin, der man ser på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner som binder ting sammen. Er det problem ett sted får det konsekvenser for hele mennesket. Balanse og harmoni er her er en forutsetning for god helse. Ufra en slik betraktning finner mange pasienter det vanskelig å forstå at enkelte fastleger kun behandler en del av kroppen og ignorerer helheten.

At fastleger er under tidspress og at det ikke alltid er tid til å gå like grundig inn i alle detaljer er noe annet. På samme måte som en tannlege ikke utfører en tidkrevende rotfylling på første konsultasjon, kan man ikke forvente at legen har tid til å behandle alle problem samme dag. Dette må aksepteres ikke minst av hensyn til andre pasienter som også har rett på å komme inn til legen på avtalt tid.

En legetime er sjelden en time

Et annet problem her er at det ikke finnes noen regler for hvor lenge en legetime skal vare. Noe som er sikkert er at en legetime sjelden varer en time. Ordet ”legetime” er i så måte særdeles misvisende. ”3 minutter ” er den tiden mange pasienter skriver at er den tiden legen ofrer på dem. Her kan det være grunn til å stille spørsmål ved om en del leger har for mange pasienter og om noen, av den grunn, ikke får den oppfølgingen de skal ha.

Økonomiske motiv

Noen pasienter mistenker også at det ikke bare er tidspresset som hindrer legen i å behandle mer enn 1 ting per konsultasjon, men at det er økonomiske motiv som ligger bak. Dette kan selvfølgelig ikke utelukkes. Det er et annet faktum at leger får betalt per konsultasjon, så jo flere legebesøk vedkommende får jo mer tjener legen. Denne betalings ordningen er det kanskje verd å stille spørsmål ved om alltid er til pasientens beste?

Det ser faktisk ut til at fastlegene selv i økende grad ønsker seg fastlønn, i følge spørreundersøkelser blandt norske allmennleger.

Still krav

Du har, som nevnt, rett på nødvendig hjelp når du har fått en legetime. Dersom du mener at fastlegen din ikke gjør jobben sin bør du stille krav om å bli hørt. Om du ikke når fram kan du vurdere å sende en klage til Fylkesmannen der du bor. Mer informasjon om hvordan du kan skrive en klage finner du her.