Hva er en godkjent implantatprotetisk behandler?

Tannimplantatbehandling er en prosedyre som brukes til å erstatte manglende tenner. Ved slik behandling implanteres en kunstig tannrot (implantat) i kjevebenet og en krone, bro eller proteser festes på toppen. Dette gir en stabil og permanent løsning for å erstatte tapte tenner, gjenopprette tannfunksjonen og forbedre både estetikken og tyggeevnen.

Implantatbehandling kan være kostbart. I noen tilfeller kan man derfor få dekket behandlingen av det offentlige. For å få dekket kostnader må behandlingen utføres av en godkjent implantatprotetiske behandler. En godkjent implantatprotetisk behandler er autorisert til å vurdere pasientens behov for implantatprotetikk, utarbeide en behandlingsplan og utføre behandling i samsvar med kravene og retningslinjene fastsatt av folketrygden.

Vi har snakket med tannlege Carl-Henrik Gullaksen ved Dentalia i Nydalen i Oslo. Han forklarer for oss hva en godkjent implantatprotetisk behandler er.


Vil du finne en tannlege som er godkjent implantatprotetisk behandler? Her kan du se vår oversikt over tannleger som har denne godkjenningen:

Godkjent implantatprotetisk behandlere i Oslo 
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Bergen 
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Trondheim
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Stavanger
Godkjent implantatprotetisk behandlerr i Bærum
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Kristiansand
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Drammen
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Asker
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Lillestrøm
Godkjent implantatprotetisk behandlere i Fredrikstad

For alle andre byer og kommuner se vår oversikt over alle  godkjente implantatprotetiske behandlere.

Når kan du få dekket utgifter til implantatbehandling?

Helfo dekker utgifter til tannimplantatbehandling etter fastsatte takster. Hvor mye som dekkes i hvert enkelt tilfelle er individuelt i forhold til hvorfor behandlingen er nødvendig. Folketrygdloven har 15 stønadspunkter med spesielle vilkår som din tannlege må kjenne til og buke riktig for at du skal få stønad. For å være berettiget til støtte fra folketrygden må tannbehandlingen være medisinsk nødvendig og utføres av godkjente spesialister. Enkelte ganger er det nødvendig med legeerklæring og/eller dokumentasjon på tidligere behandling. Dette følger av folketrygdloven § 5-6 om tannbehandling og § 1 i forskrift om støtte til dekning av utgifter til tannbehandling.

Hva koster implantatbehandling?

Helfo dekker utgifter til tannimplantatbehandling etter fastsatte takster. Hvor mye som dekkes i hvert enkelt tilfelle er individuelt i forhold til hvilken bakenforliggende sykdom eller tilstand vedkommende har. Pris på implantatbehandling kan variere mye og er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor omfattende behandlingen er. Tannimplantater er ofte kostbar behandling og det beste er å få et kostnadsoverslag fra din tannlege. En gjennomsnittspris er vanskelig å gi. Hvor stor prosentandel av kostnaden som kan dekkes av det offentlige varierer også mye. Stønaden gis enten etter såkalt honorartakst eller etter refusjonstakst. Hvilken takst som gjelder, er definert nærmere i Rundskriv til folketrygdloven § 5-6 og tilhørende takster.

Hva er en godkjent implantatprotetisk behandler?

En godkjente implantatprotetisk behandler er en tannlege som er autorisert til å vurdere pasientens behov for implantatprotetikk, utarbeide en behandlingsplan og utføre behandling i samsvar med kravene og retningslinjene fastsatt av folketrygden.

Hvorfor bør du velge en godkjent implantatprotetisk behandler?

Ved å velge en godkjent implantatprotetisk behandler kan pasientene være trygge på at de mottar behandling av høy kvalitet og at de kan benytte seg av støtteordninger som er tilgjengelige gjennom folketrygden. Med offentlig økonomisk støtte blir implantatprotetisk behandling mer tilgjengelig for pasienter som trenger denne formen for tannbehandling.

Trenger du implantatbehandling og vil finne ut om du kan få deler av kostnadene dekket av det offentlige? Se vår oversikt over godkjente implantatprotetiske behandlere.

Del artikkelen med andre: