Legeforeningen anker Legelisten.no-saken til lagmannsretten

Vi har tidligere skrevet om rettsaken legeforeningen har gått til mot staten her og her.

Legeforeningen ønsker å få omgjort Personvernnemndas vedtak, som avviser å gi legene generell reservasjonsrett mot vurderinger på Legelisten.no. Legeforeningen tapte saken, men har anket denne til lagmannsretten.

Saken var opprinnelig satt opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i mars 2021, men gjennomføres i disse dager digitalt. All dokumentasjon sendes skriftlig, også vitnemål. Siste frist for levering av dokumenter til retten er 16. oktober, og dom foreligger vanligvis innen en måned etter siste innlegg er sendt inn.

Vi synes fremdeles det er underlig at Legeforeningen velger å bruke tid og ressurser på å gå i krig med staten om slike omtaler på Legelisten.no, men har stor tro på at lagmannsretten vil falle ned på samme konklusjon som tingretten.

Diskuter gjerne i vårt Facebook-innlegg om anken.

Del artikkelen med andre: